โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

นำเข้าบัญชีอีเมลและตัวส่งต่อไปยังอีเมล cPanel สำหรับบัญชีโฮสติ้ง Linux ของฉัน

คุณสามารถนำเข้าชุดบัญชีอีเมลหรือตัวส่งต่อไปยังอีเมล cPanel ได้โดยสร้างที่อยู่จำนวนมาก

หมายเหตุ: หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้คุณต้องตั้งค่าไฟล์. csv หรือ. xls ด้วยที่อยู่อีเมลหรือตัวส่งต่อ สำหรับความช่วยเหลือโปรดดู เอกสาร cPanel สำหรับ Address Importer

  1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
  2. ในส่วน เว็บโฮสติ้ง ถัดจากบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux ที่คุณต้องการใช้ให้เลือก จัดการ
    เลือกจัดการ
  3. ใน แดชบอร์ด บัญชีให้เลือกผู้ ดูแลระบบ cPanel
  4. ในหน้าหลักของ cPanel ในส่วน อีเมล ให้เลือก ผู้นำเข้าที่อยู่
  5. ทำตามขั้นตอนของ cPanel เพื่อเลือกและนำเข้าไฟล์ โปรดดูรายละเอียดใน เอกสาร cPanel สำหรับ Address Importer

ข้อมูลเพิ่มเติม