ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Builder วิธีใช้

Import email subscribers from a CSV file

Add multiple new contacts as email marketing subscribers from a CSV file. Once contacts are added as email subscribers, organize them into email lists.

Note: For legal purposes, you must add a physical address for your site before sending emails. You can access this by selecting Settings > Email Marketing. You must also have a contact’s permission to send them marketing emails.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site to open your site.
  3. Select Connections > All.
  4. Select Import. If this is your first time adding subscribers, select Add or Import Subscribers.
  5. Select Add several at once by uploading a file. Drag and drop your CSV file into the popup or select upload from your device.
  6. Select I have permission to email these contacts.
  7. Select Import Spreadsheet.

You may need to refresh the page to see changes.

More info