ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Import my domain's zone file records


You can import domain zone file records from a third party. For example, if you want us to manage your domain name's DNS, you can import zone file records exported from your current DNS manager or import a zone file currently in use on a BIND DNS server.

The data format follows the BIND zone file format and RFC 1035. We do not support all BIND zone file features, and we only support the import of A, AAAA, CNAME, MX, TXT, and SRV record types.

Warning - Importing will merge and duplicate all existing zone records.

  Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under Advanced Features, click on Import Zone File:
  3. Import Zone File

  4. Click Select Files to locate and open the files you want to import.
  5. After importing, you will see the message Records not containing errors have been successfully saved.

  Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ