ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Import your site database


Required: The remaining steps in this series require a hosting account with a fresh installation of WordPress.

The database SQL file that you downloaded in step 2 should be imported into the new database for the destination site. You may need to contact your new host provider for specific details, however most use the same phpMyadmin control panel used in step two.

 1. Connect to your new hosting account database, by using the details provided by your new host provider.
 2. In phpMyAdmin, select your database from the menu on the left.
  an image showing how to select database name from menu on left
 3. On the Structure tab select Check all, and then select Drop to prepare the database for the SQL import.
  an image showing how to select check all and select drop from the pull-down menu
 4. Select Go.
 5. Select Yes on the alert message that appears.
 6. Select Import, and then select Choose file to locate the SQL file that you edited in step four.
 7. Select Go.

Note: If you receive an error message stating "Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume" you can immediately select the same file to import and continue the restore where it left off.


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ