ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Import your site database


Step 5 of the Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account series.

Required: You must complete the steps in Edit SQL file for import to avoid MySQL import errors.

The database SQL file that was downloaded in step 2 should be imported into the new database for the destination site. You may need to contact your new host provider for specific details on how to do it on their platform. These instructions assume you're using the most common tool, the phpMyAdmin control panel.

 1. Connect to phpMyAdmin for your new hosting account database.
 2. In phpMyAdmin, select your database from the menu on the left.
  an image showing how to select database name from menu on left
 3. On the Structure tab, select Check all and then select Drop from the With selected: menu to prepare the database for the SQL import.
  an image showing how to select check all and select drop from the pull-down menu
 4. Select Go.
 5. Select Yes on the alert message that appears. This will drop the existing tables and allow a clean import of your site's SQL file.
 6. Select Import, and then select Choose file to locate the SQL file that you edited in Edit SQL file for import.
 7. Select Go.

Note: If you receive an error message stating "Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume" you can immediately select the same file to import and continue the restore where it left off.

Table Prefix

Once the import completes, review the table names to find the table prefix for the final step Make final edits.
an image showing how to identify the table prefix.


More info