ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Importing a Code Signing Certificate into Firefox

You can import code-signing certificates into Firefox.

To Import a Certificate into Firefox on a PC

  1. From the Tools menu, click Options.
  2. Click Certificates, and then click View Certificates and then click Import.
  3. Navigate to your SPC file and click OK. Ignore any warnings that may appear.

Your certificate is now visible in the Mozilla Firefox Certificate Manager.

To Import a Certificate into Firefox on a Mac

  1. From the Firefox menu, select Preferences.
  2. Go to the Certificates tab.
  3. Click View Certificates.
  4. Click Import...
  5. Navigate to your SPC file and click OK. Ignore any warnings that may appear.

Your certificate is now visible in the Mozilla Firefox Certificate Manager.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ