ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Importing MS SQL 2005 Databases into MS SQL 2012 Databases

You can import MS SQL Server® 2005 database information into MS SQL Server® 2012 databases using the following steps.

To Import MS SQL 2005 Databases into 2012

  1. Back up your 2005 database.
  2. Delete your 2005 database.
  3. Create a new 2012 database. We recommend using the same user name so you don't need to modify your scripts.
  4. Restore your 2005 database information into your new 2012 database.

Note: After backing up or restoring databases, we recommend waiting at least 10 minutes to connect to it.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ