ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Improve my website's SEO

Our SEO tool helps you add extra information about your site to catch the digital attention of search engines. Most Websites + Marketing plans and our Digital Marketing plan includes search engine optimization (SEO). (Compare plans and pricing. )

This video is part of the How-To series on Introduction to SEO.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
  3. In your Dashboard, select Marketing > SEO.
  1. Follow the prompts. If this is your first time, the wizard will ask you questions to help optimize your home page. If you've run the wizard before, you'll have the choice to optimize the home page again, another page, blog posts or images.
  2. At the end of every wizard, you'll be prompted to publish now or wait until later. Your changes won't go live until you publish. Remember that it takes some time, even up to 8 weeks, for SEO settings to take effect.
  3. Optimize more pages, images or blog posts or come back to re-optimize if anything changes.

Note: We offer an SEO service where our experts optimize your site for you, if you prefer to spend your time on other things.

More info