ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Improve the speed and reliability of my database backups

To improve the speed and reliability of your database backups, add your database credentials to the backup settings.

Note: It is recommended to whitelist our IPs in database configuration before adding the database info in Backup settings.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Hover over a website and click Backups.
  Open Backups
 4. Click Backup Options in the upper-right corner.
 5. Click MYSQL Settings - Optional at the bottom of the screen and fill in the database information.
 6. Click Test Connection.
 7. After the successful test, click Save Changes.

  Note: If the test is unsuccessful, double check the credentials and whitelist our IPs in database configuration.

Next Steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ