ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Improve WordPress security

Making your WordPress site secure is one best ways to ensure it's safe from common malicious attacks. There are multiple ways to secure your site and some options may not work with certain plugins, themes, or hosting accounts. You have two options when securing your WordPress site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee. We will perform the services provided they will not impact your site performance, or unless specifically requested:

Performed through the Sucuri Security plug-in.

  • Verify WordPress version is up-to-date
  • Make the WordPress version private
  • Block php files in uploads, wp-content, wp-includes directories
  • Remove WordPress readme file
  • Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

Performed without the Sucuri Security plug-in.

  • Limit login attempts
  • Disable directory browsing
  • Disable xml-rpc

Do it yourself


To do it yourself, see Difficulty
Install and setup Sucuri security plugin in WordPress Medium
Limit login attempts in WordPress Medium
Disable directory browsing Medium
Disable XML-RPC Medium

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ