ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Increase OneDrive storage on my Business Enterprise plan

Your Office 365 Business Enterprise plan comes with 1 TB of OneDrive storage space per user. As your organization grows, you can add additional storage if you meet both of these requirements:

  • Have 5 or more Business Enterprise users in your organization.
  • At least 1 of the Business Enterprise users has consumed over 90% of their OneDrive space.

You need to be an admin on a Business Enterprise plan to follow these steps.

  1. Sign in to the OneDrive admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select Storage and enter your preferred storage amount in the Default storage in GB box. Your default storage amount must be in GB (and less than 5120 GB).
    OneDrive admin center with storage panel and default storage box
  3. Select Save.

Related steps

If needed, OneDrive storage can be increased from 5 TB to 25 TB with similar requirements:

  • Have 5 or more Business Enterprise users in your organization.
  • At least 1 user consuming 90% of their allocated 5 TB OneDrive storage.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ