ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress Ecommerce วิธีใช้

Increase the WordPress memory limit

You may run into an issue when working with your WooCommerce site that asks you to increase the WordPress memory limit. The easiest way to accomplish this is by editing your wp-config.php file.

Warning: You should always backup your site before making changes to the wp-config.php file.
 1. Access files in your Managed WordPress account.
 2. Locate the file wp-config.php in the root directory or folder.
 3. Double-click the wp-config.php file to open it.
 4. Select Edit.
 5. Find the line
  /* That's all, stop editing! Happy publishing. */
 6. Right above the line in step five, add this code:
  define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

 7. Example wp-config.php file
 8. Select Save.

More info