ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Insert hyperlinks to Online Storage files in emails

If you have an Online Storage account, you can insert a hyperlink to one of those files in your Workspace Webmail emails.

  1. Click the Compose button.
  2. Click Insert Link.
  3. Select Insert Online Storage Link.

    Note: The folders display in the folder tree on the left. You can navigate through the folders to locate the file you want to attach.

  4. Locate and select the file you want to attach.
  5. Click OK.
  6. Continue composing your email message.

For more information, see Composing Email Messages.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ