ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Inserting Numbered and Bulleted Lists in Email Messages

When using the Rich Text Editor, you can insert numbered lists and bulleted lists in your Workspace Webmail messages. For more information about formatting text in an email message, see Formatting Text in Email Messages.

To Insert a Numbered List in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. Click Ordered List.
 4. To indent the list, click Increase Indentation.
 5. To decrease the amount of space the list is indented, click Decrease Indentation.
 6. Continue composing and formatting your email message.

To Insert a Bulleted List in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. Click Unordered List.
 4. To indent the list, click Increase Indentation.
 5. To decrease the amount of space the list is indented, click Decrease Indentation.
 6. Continue composing and formatting your email message.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ