ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Inserting Tables in Email Messages

When using the Rich Text Editor, you can insert tables in your Workspace Webmail messages.

To Insert a Table in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. Click Insert Table, and set the following:
  Rows
  The number of rows in the table.
  Cols
  The number of columns in the table.
  Rows Height
  The height of the rows, in pixels.
  Column Width
  The width of the columns, in pixels.
  Cell Padding
  The amount of cell padding (the amount of space between the cell border and the text).
  Cell Spacing
  The amount of space between the table cells.
  Width
  The width of the border.
  Color
  The color for the border.
  Background Color
  The color for the background of the table.
 4. Click Insert.
 5. Continue composing your email message.

For more information, see Composing Email Messages.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ