โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

ติดตั้ง Let's Encrypt Certificate ในบัญชีโฮสติ้ง Linux

Let's Encrypt เป็นบริการรักษาความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่เสนอ SSL Certificate ฟรี การใช้ SSL (Secure Socket Layer) เป็นการรับรองการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ Let's Encrypt Certificate ในบัญชีโฮสติ้ง Linux ของ GoDaddy ได้ แต่คุณต้องกำหนดค่า SSL Certificate ด้วยตนเอง

คำเตือน: Let's Encrypt Certificate จะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 90 วันเท่านั้น GoDaddy ไม่รองรับการติดตั้งอัตโนมัติในบัญชีโฮสติ้ง Linux คุณจึงต้องดำเนินขั้นตอนนี้ซ้ำทุก 90 วัน มิฉะนั้นเว็บไซต์ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดด้านการรักษาความปลอดภัย
  1. สร้างคำขอลงนาม Certificate (CSR) Let's Encrypt แนะนำให้สร้าง Certificate ของคุณผ่าน Certbot แต่ โฮสติ้ง Linux พร้อม cPanel ของ GoDaddy ไม่รับรองโปรแกรมนี้ คุณจึงต้องใช้ไคลเอนต์จากบุคคลภายนอกในการสร้าง Let's Encrypt Certificate GoDaddy และ Let’s Encrypt ไม่มีอำนาจควบคุมหรือตรวจสอบไคลเอนต์จากบุคคลภายนอกเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือได้ คุณสามารถหารายการตัวเลือกที่มีได้ภายใต้ ส่วนเบราว์เซอร์
  2. ยืนยันโดเมน - คุณต้องแสดงความเป็นเจ้าของโดเมนผ่านกระบวนการยืนยัน ไคลเอนต์จากบุคคลภายนอกที่คุณใช้สร้าง Certificate จะแสดงวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถยืนยันโดเมนได้ เราขอแนะนำให้ยืนยันด้วยการอัพโหลดไฟล์หรืออัพเดต DNS
  3. ติดตั้ง Certificate และคีย์ส่วนตัวของคุณ ใน cPanel
  4. ต่ออายุ Certificate ของคุณทุก 90 วัน เพราะ Let’s Encrypt Certificate จะใช้งานได้เป็นเวลา 90 วันเท่านั้น คุณจึงต้องสร้าง Certificate ใหม่ก่อนที่ตัวเก่าจะหมดอายุ

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม