ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Install a Let's Encrypt certificate on your Linux Hosting account

Let's Encrypt is a third party security service that offers free SSL certificates. Using SSL (Secure Socket Layer) guarantees a secure connection when customers visit your website. You can use a Let's Encrypt certificate on your GoDaddy Linux Hosting account, but you need to manually configure the SSL certificate.

Warning: Let's Encrypt certificates are only valid for 90 days. GoDaddy does not support auto-install on Linux Hosting accounts, so you need to repeat this process every 90 days or your website will show a security error.
  1. Generate your certificate signing request (CSR). Let's Encrypt recommends generating your certificate through Certbot but this is not supported on GoDaddy's cPanel Linux hosting. Instead, you will need to use a third party client to generate your Let's Encrypt certificate. GoDaddy and Let’s Encrypt do not control or review these third party clients and cannot guarantee their safety or reliability. You can find a list of available options under the Browser section.
  2. Verify domain - You must show ownership of your domain through a verification process. The third party client you use to generate the certificate will show you the different ways you can verify your domain--we recommend either file upload verification or a DNS update.
  3. Install your certificate and private key in cPanel.
  4. Renew your certificate every 90 days - A Let’s Encrypt certificate is only valid for 90 days, so you need to generate a new certificate before the previous one expires.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

pomona's Avatar
SSL not being configured for cpanel, email, calendar, etc...

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

alpulla2's Avatar
How to install Lets's Encrypt Free SSL certificate

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

CaptainHook's Avatar
Let's Encrypt for Managing SSL Certs on cPanel

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

testerturk's Avatar
Installing a 'Let's Encrypt' SSL certificate without cPanel

1 การตอบกลับ

Last posted 11 months ago.

manojkumarcdo's Avatar
How to install Lets Encrypt Wildcard SSL Certificate through cPanel

1 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน