ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Install a UCC certificate for cPanel Addon Domains

If you want to use an SSL connection for one of your cPanel shared hosting account's Addon Domains, you can purchase and configure a Multiple Domains UCC certificate.

To Install a UCC Certificate for cPanel Addon Domains

 1. Request your UCC certificate (more info). Make sure the Addon Domain you want to use is listed as one of your Subject Alternative Names (SANs).
 2. Log in to your GoDaddy account.
 3. Click Web Hosting.
 4. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 5. Click cPanel Admin.
 6. In the Security section, click SSL/TLS Manager.

 7. Click Manage SSL Sites

  Note: If there are multiple certificates installed on the account, you must click Browse Certificates, select the certificate you want to use, and then click Use Certificate.

 8. From the Domain menu, select the Addon Domain you want to use, and then click Autofill By Domain.

 9. Click Install Certificate and complete the installation process. You need to complete this step for every Addon Domain/SAN you want to use on this hosting account.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ