ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Install and setup Sucuri security plugin in WordPress

Managing your WordPress security is vital to keeping your data, visitors, and site safe. There are several things you can do to protect your site from malicious visitors, but not all security options will work for every site.

Note: Give yourself about 30 minutes to complete these security enhancements.

These steps will walk you through all of the features of the Sucuri Security plugin for WordPress. You may not be able to activate some of the features of this plugin, as they are already handled by some hosting platforms.

Managing your WordPress security with this plugin has these different options:

Note: Each of these parts assume you already have the Sucuri security plugin installed on your WordPress site.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ