ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Install and setup WooCommerce

Getting started with your WordPress online store is quick and easy with the WooCommerce setup wizard.

  1. Log in to WordPress.
  2. In the left-hand menu, click Plugins, which will expand and give additional options.
  3. Click on Add new.
  4. In the search field, type woocommerce.
  5. Locate the plugin in the list and click Install Now.
  6. Activate the plugin, which will launch the WooCommerce Setup Wizard.
  7. Fill in all the fields necessary for your online store.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ