ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Install Drupal using cPanel

If you would like to use Drupal to create your website and manage your online content, you can install it directly through the cPanel application manager.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. On the upper toolbar, click Applications.
  6. In the Apps for Content Management section, click the Drupal Button icon for Drupal.
  7. Click Install this Application.
  8. Complete or change any fields, and then click Install.

Once the installation is complete, you can log in to Drupal using the username, password, and domain you chose during the install. Navigate to coolexample.com/admin to log in, where coolexample.com is your domain.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ