ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Install git on my Web & Classic Hosting account

Git is a free and open source distributed version control system designed to increase efficiency and improve team workflows.

Difficulty Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
Time required 15-30+ min
Related products Shared Web Hosting
 1. Download the latest release of git from https://github.com/git/git/releases.
 2. Log in to your Web Hosting account via SSH. For more info, see Connect to my Web Hosting account with SSH (Secure Shell).
 3. Unpack the tar file.

  Note: Throughout these code snippets, we'll use the tar file "git-1.8.1.2.tar.gz" as an example. You need to make sure your code matches the tar file you downloaded.


  tar -zxf git-1.8.1.2.tar.gz
 4. Browse to the newly created directory for the tar file:
  cd git-1.8.1.2
 5. Confirm that the tar file is installed:
  ~/opt/usr/bin/git --version
  git version 1.8.1.2
 6. Get git on your path and tell Git not to do SSL verification. If you haven't already, create a ~/.bash_profile file and add the following to it:
  export GIT_SSL_NO_VERIFY=true
  PATH=$PATH:$HOME/opt/usr/bin
  export PATH
  GIT_EXEC_PATH=$HOME/opt/usr/libexec/git-core
  export GIT_EXEC_PATH
 7. Make sure these settings are working correctly by running the following command:
  source ~/.bash_profile
 8. Check the version:
  git --version
  git version 1.8.1.2
 9. Git is now installed on your Web Hosting Account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ