ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 3 ช่วยเหลือ

Install IIS 8 (Windows 2012 r2)

If you have a Windows-based server, you probably want to expose it to the internet to do things like host websites. To do that, you have to install Microsoft's web server, Internet Information Services (more commonly known as IIS).

 1. Connect to your server via RDC.
 2. From the Start menu, click Server Manager.
  Windows 2012 Start menu with Server Manager highlighted
 3. Click Add roles and features.
  Server Manager with link to Add roles and features highlighted
 4. On the Before you begin page, click Next.
 5. On the Installation type page, select Role-based... and then click Next.
 6. On the Server selection page, select the server you want to use and then click Next.
 7. On the Server roles page, select Web Server (IIS).
  Server Roles page with 'Web Server (IIS)' selected
 8. On the pop-up window, click Add Features.
  Add Roles and Features Wizard window
 9. Click Next.
 10. On the Features page, select the features you want and then click Next.
 11. On the Web Server Role (IIS), click Next.
 12. On the Role Services page, select the role services you want to use and then click Next.

  Note: You can click a role for a description of it or get more information from Microsoft.

 13. Click Install.

Your server will now go through the process of installing IIS, which can take a while. Once it's done, you'll receive a flag in the Server Manager.

Notification menu from Server Manager selected

Next step

 • Launch IIS by going to Start>Server Manager>Tools>Internet Information Services (IIS) Manager

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ