ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Install ionCube in cPanel hosting

ionCube lets you protect your website's PHP code from being viewed and run on unlicensed computers. Follow these steps to install ionCube on your cPanel hosting account.

Note: PHP 7.1 does not support ionCube.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, click the triangle next to Web Hosting, and then click Manage next to the cPanel account you want to use.
  3. Click cPanel Admin.
  4. Scroll down to the software section, and click Select PHP Version.
  5. In the list of PHP extensions, check the box for ioncube_loader, and then click Save.

    Note: If your PHP Version shows native (5.4), you will first need to select 5.4 or your preferred version of PHP and click Set as current.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ