ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Install Microsoft SQL Server Express

You can install and use Microsoft SQL Server Express on your Windows server without paying any license fees.

 1. Connect to your Windows server with Remote Desktop Connection.
 2. From the Start Menu, open Internet Explorer.

  Note: If necessary, enable file downloads in Internet Explorer.

 3. Download one of the SQL Server Express versions from this list. All versions are compatible with Windows Server 2008 and 2012.
 4. Scroll down and click Run to begin the download of SQL Server.
 5. Note: If you're using a new server with Windows Server 2012, you'll need to restart your server first to install some .NET updates.

 6. Click Yes to begin the install.
 7. Click New installation or add features to an existing installation.
 8. Agree to the terms for SQL Server, and proceed with the rest of the steps in the install wizard. During the wizard, make sure you perform the following steps:
  • When you get to the section for Server Configuration, make sure to toggle SQL Server Browser to Automatic.
  • When you get to the section for Database Engine Configuration, select Mixed Mode for authentication, and enter a master password for your SQL Server install.

Note: Except for the install steps listed above, most users can simply click Next through all the other install options. If you have questions about the different options, please refer to the Official Microsoft SQL Server documentation.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

pjdev's Avatar
No button to add sql server web to VPS

2 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

NorthStar's Avatar
Connect to an external MS SQL Server with PHP 7.4 and sqlsrv

2 การตอบกลับ

Last posted 4 months ago.

craniumid's Avatar
How to install SQLServer Driver for PHP in VPS server (my VPS using CPanel)?

2 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

qasim900's Avatar
Sequence is missing in MSSQL server for my hosting

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

AsimPk's Avatar
Not Showing MS Sql Server on CPanel

3 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน