ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Install or activate a theme in WordPress

After selecting a new WordPress theme you need to install and activate it before it will change the appearance of your site. You have two options to install, change and activate a WordPress theme:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Install and activate one custom theme, purchased theme or theme from the WordPress catalog.

Do it yourself

To install, change or activate a theme in WordPress yourself, use the tables below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

Install a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Install a theme in WordPress Basic
Install a WordPress theme with FTP Medium


Change a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Change a theme in WordPress Basic
Change a WordPress theme in the database Medium
Change a WordPress theme with SSH Advanced


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ