ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Install or update ionCube Loader

WordPress themes and plugins sometimes require additional software called ionCube Loader. You have two options for installing ionCube Loader:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Install and activate ionCube Loader.
  • Update ionCube Loader.

Do it yourself

To install or update ionCube Loader yourself, use the tables below to find the hosting type that's applicable and follow those instructions.

Install and activate ionCube Loader


To do it yourself, see these steps Difficulty
Installing ionCube on Linux Web hosting Basic
Installing ionCube on cPanel hosting Basic
Installing ionCube on Managed WordPress is not possible. If you are on this hosting and require ionCube, you will need to migrate to a Linux Web hosting plan. Basic
Installing ionCube on Plesk hosting is already done for you, so there are no additional steps you need to take. Basic
Installing ionCube on Windows Web hosting is not possible. If you are on this hosting and require ionCube, you will need to migrate to a newer hosting plan. Basic


Updating ionCube Loader


To do it yourself, Difficulty
Updating ionCube Loader is as simple as following the above steps for your hosting plan. If you are on Plesk or cPanel, this software will be automatically updated for you. Basic


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ