ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Install software (Linux)

You can install software on your Linux server by using the following commands in SSH. These command you use depends on which Linux distribution you are using.

Operating System RPM (more info) YUM (more info) APT-GET (more info)
CentOS -
Fedora -
Ubuntu - -

You can also compile programs from source code and install them from the command line.

Next steps

Find more information about these commands in these articles:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ