ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Install software on your server (Windows)

To install software on your server, you can log in to your Windows dedicated server using Remote Desktop and download installation package to your server (typically an EXE file), or you can connect to your server using FTP and copy the installation package from your computer to your server. Once the files are on your server you will need to run the files and follow the prompts to complete the installation. (Each installation with differ depending on the developer of the software.)

For information about connecting to your server using Remote Desktop Connection, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ