ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Install Teams on my Windows PC

Before you install Teams on your Windows computer, you must check to see that it's not already installed. Go to the Start menu and select Microsoft Teams. If Teams is already installed, you're all set! Otherwise, follow the directions below.

  1. Go to the Office 365 sign in page. Enter your Office 365 email address, password and click Sign in (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Click the menu icon and select Teams.
  3. Teams Icon
  4. Click Get the Windows app.
  5. When prompted with the pop up window, click Save File.
  6. Now that you've downloaded Teams, log in with your Office 365 email credentials to get started!

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ