WordPress วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ติดตั้งปลั๊กอิน Sucuri Security ใน WordPress

หากต้องการติดตั้งปลั๊กอิน Sucuri Security และปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ WordPress ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือก ปลั๊กอิน แล้วเลือก เพิ่มใหม่
  3. ค้นหา "Sucuri Security - Auditing, Malware Scanner and Security Hardening"
  4. เลือก ติดตั้ง ทันที
  5. เลือก เปิดใช้งาน

ตอนนี้ปลั๊กอิน Sucuri Security ได้รับการติดตั้งและใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณแล้ว

ขั้นตอนต่อไป

ตอนนี้คุณได้ติดตั้งปลั๊กอิน Sucuri Security แล้วคุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ได้ในไม่กี่คลิก

ข้อมูลเพิ่มเติม