ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Install the updated SBS GoDaddy DNS service

GoDaddy is offering a new, updated service to maintain your domain name's connection to your Microsoft Small Business Server (SBS). Using this service, whenever your server's IP address changes, your domain name will automatically have its settings changed.

This new service requires you to generate a private key with us, and then use it to install the service on your SBS. After installing the new service, you need to disable the old one.

Generate a private key

 1. From your SBS, Go to https://developer.godaddy.com/keys.
 2. In the Production area, click +.
 3. Enter a Name for the key, and then copy the Key and Secret into a text file.
 4. Click OK.

Install the updated GoDaddy DNS service

 1. From your SBS, download the service here.
 2. Locate the EXE file, right-click it, and select Run as administrator.
 3. Complete the installation using your key and secret.

Disable the old service

We recommend disabling the old dynamic DNS service. However, if you don't, your server won't be impacted aside from generating error logs.

We have instructions for some versions of SBS below.

SBS 2008

 1. From your SBS, launch Windows SBS Console.
 2. Click the Network tab.
 3. Click the Connectivity tab.
 4. In the Internet Domain Name area, click your domain name.
 5. On the right, in the Tasks area, under Domain Name Tasks, click View Internet domain name properties.
 6. Click Dynamic DNS on the left.
 7. In the DNS Update Settings area, click Disable automatic DNS updates, and then click OK.

SBS 2012

 1. Open the following registry file: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Server\Domain Manager\ActiveConfiguration
 2. Change the value of "ManualModeEnabled" to "True"
 3. Restart WseMgmtSvc or DomianManagerProviderSvc.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ