ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Install web applications in my Linux Hosting account

When it's time to add web applications (like WordPress or Joomla) to your Linux Hosting account, follow these steps to use Installatron. For more info on the web apps you can install, visit the Installatron Applications Browser.

Note: Got a website with another host? If you're moving the site to GoDaddy, you can save some time by importing the applications you're already using from that site.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, under Applications, click Installatron.
    click installatron
  4. Click the application you want to install.
  5. Click + install this application.
  6. Complete the fields and selections, and then click + Install.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ