ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Install web applications in my Linux Hosting account

When it's time to add web applications (like WordPress or Joomla) to your Linux Hosting account, follow these steps to use Installatron.

Note: Got a website with another host? If you're moving the site to GoDaddy, you can save some time by importing the applications you're already using from that site.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, select Manage.
  select manage
 3. In the account Dashboard, under Websites, below the domain select Install Application.
  select install application
 4. In the Installatron Applications Browser, select the application you want to install and the information page for that app appears.
 5. Select + install this application. Or, if you decide not to install this app, select your browser's Back button and repeat the previous step.
 6. Complete the fields and selections, and then select + Install.

More info