ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Install Zen Cart

If you have a cPanel shared hosting account, you can install Zen Cart (a popular application to create an online store) through the built-in application installer, Installatron.

To install Zen Cart

  1. In cPanel, click the Applications tab.
  2. Search for "zen cart."
    Enter zen cart in the Search for applications field
  3. Click install this application.
  4. Complete the on-screen fields.
  5. Click Install.

On the page that displays after clicking Install, you can see your Zen Cart installation details, including the URL you can use to log in to your Zen Cart admin panel (highlighted below).

admin URL location


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ