ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Installing and Configuring a Digital Certificate on Mac OS X Server 10.6

There are two separate certificates you need to install—the intermediate certificate and your server certificate. You can download these certificates in a zip file from the admin interface.

For more information about downloading your certificate, see Download my SSL certificate files.

To Install the Intermediate Chain

 1. Copy the certificate files to your server.
 2. Launch the Keychain Access application (/Applications/Utilities/Keychain Access).
 3. If the button at the lower left of the Keychain Access window is labeled "Show Keychains" then click the button to show the Keychain list.
 4. Select the System keychain.
 5. Click the padlock icon at the top left to unlock the System keychain. Authenticate as a user with administrative privileges, if prompted.
 6. Select File->Import. Navigate to and select the intermediate certificate that you copied to your server.
 7. Verify that the "GoDaddy Secure Certification Authority" appears in the list.
 8. Close the Keychain Access application.

To Install Your Certificate

 1. Launch the Server Admin tool and connect to the server where you want to install the certificate.
 2. In the Servers pane, select the server on which you want to install the SSL certificate.
 3. Select Certificates from the toolbar at the top of the right pane.
 4. Select the item representing the certificate you have requested. Click the "Gear" button and then select Add Signed or Renewed Certificate from Certificate Authority....
 5. Drag the file containing your server certificate to the blue certificate icon that displays after the previous step.

  Note: Make sure to drag the file with your server certificate. Do NOT use the file containing the intermediate certificate.

 6. Click Replace Certificate.

Assign the Certificate to your Services

After installing your certificate as well as the intermediate CA certificate, you can assign this certificate to the desired services (Web, Mail, iChat, Open Directory, etc.). In the appropriate settings pane for the desired service, select the certificate that you have just installed and then click the Save button.

Your SSL Certificate is installed. If you have problems, please see Test your SSL's configuration to help diagnose issues.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ