ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Installing DotNetNuke Modules

DotNetNuke is a powerful content management system for developing custom websites and content whose functionality can be extended through the installation of modules.

Not all modules included with DotNetNuke install automatically during application install. To add a module to those available for installation, FTP its zip file to the Install\Module folder off the DotNetNuke root.

To Install a DotNetNuke Module

  1. Log in to DotNetNuke as super user.
  2. From the Host menu, click Module Definitions.
  3. Scroll to the bottom of the installed modules.
  4. If you are installing a new module, click Install New Module.
  5. Choose the location of the module zip file from your local directory structure.
  6. Click Install New Module.
  7. Select the modules you want to install.
  8. Click Install Selected Module.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ