ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Installing ionCube (Web & Classic Hosting)

ionCube lets you protect your website's PHP code from being viewed and ran on unlicensed computers. If you'd like to use it, you can install it on your shared hosting account.

Before installing ionCube, you must:

Note: If you want to use ionCube with a secondary domain name, you must reference the root of the hosting account, where both ionCube and the PHP initialization file are located.

 1. Download the compressed Linux (64 bits) binary file from ionCube's site. We recommend using the ZIP file.
 2. Upload the compressed file to your hosting account (Web & Classic).
 3. Unarchive the compressed file in your hosting account (Web & Classic).

  Note: Unarchiving the compressed file creates the necessary /ioncube directory.

 4. Add the following as the first line of script of your PHP initialization file to reference the absolute path to the ionCube Loader:

  [Zend]
  zend_extension=/absolute path/ioncube/ioncube_loader_lin_X.Y.so

  Note: If your account does not have a PHP initialization file, you must create one (Web & Classic).

  • Replace absolute path with your hosting account's absolute path (Web & Classic).
  • Replace X.Y with your account's PHP version and subversion — for example 5.3 (Web & Classic).

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ