ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Installing Modules for Your cPanel/WHM Server

WHM and cPanel® lets you install a number of different modules, including modules for Perl, Python (PECL), rsync (PECL), and solr (PECL).

To Access WHM's Available Modules

  1. Log in to WHM as root.
  2. Click Software.
  3. Click Module Installers.

From here, you can Manage a number of available modules, including the following:

  • PHP Extensions and Applications Package — PEAR Repository
  • PECL — PECL repository
  • Perl Module — CPAN repository
  • Ruby Gems — RubyForge repository

After selecting which module installer you want to use, you can Search for individual modules or Show Available modules, and then Install them.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ