ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Installing Optional Components with Parallels Small Business Panel

Using your Parallels® Small Business Panel server, you can easily install optional components, such as SpamAssassin or Atmail, through the Parallels Product Installer.

To Install Optional Components

  1. Access Parallels Small Business Panel by going to http://ipaddress:8443/ in a Web browser, where ipaddress is your server's IP address.
  2. Type admin as your user name, enter the password you created when you set up your server, and then click Log In.
  3. Click Settings, and then click Updates.
  4. Log in to the Parallels Products Installer using your server's user name and password, and then click Log In.
  5. Click Add Components.
  6. Select the components you want to install, and then click Continue.
  7. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ