ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Installing the Site Analytics WordPress Plugin

Site Analytics gives you access to real-time statistics to grow your online presence. Now, you can download a plugin to use real-time reporting on your WordPress® site.

To Install the Site Analytics WordPress Plugin

  1. Log in to your WordPress account.
  2. Go to Plugins, and then click Add New.
  3. In the Search box, type Site Analytics.
  4. Click Install Now.
  5. Click OK.
  6. Click Activate Plugin.
  7. From the Plugins menu, click Site Analytics.
  8. (Optional) If you want to track activity on your administration pages, check the Track admin pages box.
  9. Select Get Site Analytics Script.
  10. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ