ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Installing Tomcat in Plesk 10.x and 11.x

If you want to run Java applications on your Linux server with Plesk installed, you need to install Tomcat on your server. This might require you to access your server using SSH. See Connect to my Web Hosting account with SSH (Secure Shell) or Log in to my server for more information.

Follow each of the procedures below to install Tomcat on your server using the Plesk Updates and Upgrades installer. It is not recommended to install Tomcat, using Plesk, on a server with third-party repositories installed. It's best to install Tomcat on a clean install of Plesk and CentOS.

To Install Tomcat in Plesk 10.x and 11.x

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. From the menu on the left, click Tools & Settings.
  3. In the Panel section, click Updates and Upgrades.
  4. Click Add Components.
  5. Click + next to Plesk hosting features.
  6. Select Tomcat Java Servlets support.
  7. Click Continue.

    If the installation is successful, a message stating All products and components have been successfully installed and upgraded. displays.
  8. Close the installer window.
  9. After the installer restarts Plesk, log back in to the Plesk Panel as admin.

To Start Tomcat in Plesk 10.x and 11.x

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. From the menu on the left, click Tools & Settings.
  3. From the Server Management section, click Services Management.
  4. To the right of Server Management, click Play to start the Tomcat Server.

To Enable Tomcat for Subscriptions in Plesk 10.x and 11.x

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. From the menu on the left, click Subscriptions.
  3. Click the link for the subscription you need to use Tomcat on.
  4. Click Customize.
  5. Click Show more available resources.
  6. Select allow unlimited applications, or place a number in the field provided.
  7. Click Update & Lock.

If you get a yum error installing Tomcat

  1. Log in to SSH and change to the root user. See Connect to my Web Hosting account with SSH (Secure Shell) or Log in to my server for more information.
  2. Type the following in SSH:
    yum clean all
    yum -y install yum-utils
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    yum-complete-transaction -y
    Continue typing the command yum-complete-transaction -y until you get a message stating No unfinished transactions left.
  3. You should now be able to install Tomcat following the first procedure in this article.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ