ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Internet Explorer: Clear my browser cache

Clearing your browser cache can remedy a lot of problems you might see with your webmail. Please remember that clearing your browser cache will also remove any stored passwords, or auto-fill data.

  1. Open the Tools menu, and select Internet Options.
  2. Click on the General tab in the dialog box.
  3. Under Temporary Internet files, click Delete Files.
  4. Check the box next to Delete all offline content.
  5. Click OK.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ