ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Introduction to the Interface

Home Tab

The Home tab shows a general overview of your Get Found account. This tab showcases:

 • Basic business listing information such as name, address and phone number
 • Menus or price lists in your account
 • Social media activity on sites like Facebook® and Twitter®

Profile Tab

Enhance your profile in Get Found to ensure your customers see the most up-to-date and accurate information about your business online. The information you can edit in the Profile tab includes:

 • Business Description
 • Website URL
 • Business Categories
 • Contact Information
 • Hours
 • Business Photos
 • Logos
 • Types of payments accepted

Menus or Price/Service Lists

If your business has a menu or list of services, you can add it to the Get Found dashboard. From the Menus or Price List tab you can:

 • Edit existing menus or price lists
 • Customize your menu/price list design
 • Print your menu or price list

Sites Tab

This tab allows you to see the top Get Found partner sites. The tab also includes:

 • Publish time estimates for partner sites
 • Information for adding your menus/price lists to your own website or mobile site

 • The Get Found Scanner

Note: The Get Found Scanner allows you to see how your business currently appears online to customers. Missing or inaccurate information will show up in red in the scanner results.

Insights Tab (In Beta)

This tab includes graphs and information to help you stay informed on how your offerings and prices compare to those of similar businesses/venues in your areas. In the Insights tab, you can:

 • View common items, dishes or services offered by similar venues in your area
 • Compare prices of similar products/services offered in your area
 • View common terms, services and businesses in your area

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ