หา IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะมีที่อยู่ IP เฉพาะที่คุณสามารถใช้เพื่อเขาถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้

  1. ล็อกอินเข้าสู่ผู้ดูแลบัญชี
  2. คลิก เซิร์ฟเวอร์
  3. ถัดจากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ

ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์จะแสดงทั้งในส่วน รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์และแหล่งข้อมูล หรือ ที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร