ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

iPad: กำหนดค่าอีเมล

หากคุณต้องการใช้ iPad® เพื่อดูอีเมลของอีเมลเวิร์คสเปซ เราขอแนะนำให้ใช้แอพพลิเคชัน Mail ที่มีมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้วยการตั้งค่าที่แสดงไว้ด้านล่าง

ในการตั้งค่าอีเมล

 1. บน iPad ของคุณ ไปที่ x.co/iossetup
 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วจากนั้นคลิก Continue (ต่อไป)
 3. คลิกที่ Install (ติดตั้ง)
 4. ใส่รหัสผ่านของคุณ
 5. คลิกที่ Install (ติดตั้ง)
 6. ใส่รหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิก Next (ต่อไป)
 7. คลิก Done (เสร็จสิ้น)
 1. จากหน้าจอหลัก แท็บ Settings.
 2. ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะที่ Mail, Contacts, Calendars (เมล ข้อมูลติดต่อ ปฏิทิน)
 3. จากส่วน Accounts (บัญชี) แตะ Add Account... (เพิ่มบัญชี)
 4. แตะ Other (อื่นๆ)
 5. แตะ Add Mail Account (เพิ่มบัญชีเมล)
 6. กรอกรายละเอียดในฟิลด์ต่อไปนี้ แล้วแตะ Save (บันทึก):
  • Name (ชื่อ) — ชื่อที่จะแสดงบนอีเมลของคุณ
  • E-mail Address (ที่อยู่อีเมล) — ที่อยู่อีเมลของคุณ
  • รหัสผ่าน — รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ
  • Description (รายละเอียด) — รายละเอียดของที่อยู่อีเมลที่จะแสดงในบัญชีอีเมลที่แสดงบน iPad ของคุณ
 7. แตะ IMAP หรือ POP

  เวิร์คสเปซเว็บเมลไม่ให้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP สำหรับบัญชีของคุณ คุณต้องใช้ POP

 8. ใส่ข้อมูล Incoming Mail Server (เมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า):
  • Host Name (ชื่อโฮสต์) — ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าที่คุณได้มาจากเวิร์คสเปซเว็บเมล
  • User name (ชื่อผู้ใช้) ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ
  • รหัสผ่าน — รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ
 9. ใส่ข้อมูล Outgoing Mail Server (เมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก):
  • Host Name (ชื่อโฮสต์) — ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออกที่คุณได้มาจากเวิร์คสเปซเว็บเมล

   คุณต้องมีรีเลย์ SMTP ที่เปิดใช้งานอยู่สำหรับบัญชีของคุณในศูนย์ควบคุมเวิร์คสเปซ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การบริหาร SMTP รีเลย์ของบัญชีอีเมลของคุณ

  • User name (ชื่อผู้ใช้) ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ
  • รหัสผ่าน — รหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ
 10. แตะ Save (บันทึก)

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ต SMTP ของ iPad ของคุณ

 1. จากหน้าจอหลัก แท็บ Settings.
 2. ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะที่ Mail, Contacts, Calendars (เมล ข้อมูลติดต่อ ปฏิทิน)
 3. แตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน
 4. แตะ SMTP
 5. แตะเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่คุณต้องการจะแก้ไข
 6. แตะฟิลด์ Server Port (เซิร์ฟเวอร์พอร์ต) แล้วใส่พอร์ต SMTP ที่ต้องการ: 25, 80, 3535 หรือหากลูกค้ามี SSL เปิดใช้งานอยู่ ให้เลือก 465

เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกบางราย แต่เราไม่ได้รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว iTunes®, iPad® และ iPod® คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เราไม่ได้เกี่ยวข้อง รับรอง หรือรับการสนับสนุนจาก Apple หรือผลิตภัณฑ์ Apple


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ