ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

iPhone & iPad: Set up Office apps

If you purchased a Business or Business Premium plan of Office 365 from GoDaddy, you can use the mobile Office apps on your iPhone or iPad. You will need to download each Office app separately from the App Store.

  1. Once you've downloaded the app, open it.
  2. Tap Sign In.
  3. Enter your Office 365 email address or login address.
  4. Tap Next.
  5. You'll be redirected to a different login screen, where you need to enter your email or login password.
  6. Tap Log in.

Next step

  • Repeat these steps for all the Microsoft apps you want to use.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ