ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Is my product set to auto-renew?

Many GoDaddy products and services are set to auto-renew by default when you purchase them. Here's how to check.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Renewals & Billing. The Billing Details list shows when each product is set to auto-renew.
  billing details list
  If a product isn't set to auto-renew, the list shows the date when that product subscription will be cancelled.

  Note: If you'd like to check the price, click the check box next to the product name to select it, and then click Renew Now.
  click renew now to check price
  We'll show you the price for your products in the Shopping Cart, but we won't complete that purchase here unless you say so.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ