ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Is there functionality that is not available to my Windows Virtual Private Server?

Due to the nature of virtualization software, some system functionality is not available to the administrator of a Virtual Private Windows hosting server.

The following are known to not function in this environment:

  • NTBackup
  • RAS (Remote Access Services), including VPN
  • MS ISA Server (Microsoft Internet Security and Acceleration Server) and other firewall services

Note: Some of our older server may not let you install anti-virus software. If you need more information, please contact customer support.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ