ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .it

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด .it เป็นส่วนขยายแทนประเทศอิตาลี สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศอิตาลีและบุคคลที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโต ชื่อโดเมน .it นับว่าเป็นการลงทุนที่ดี การจดทะเบียนชื่อโดเมน .it ช่วยให้คุณเป็นที่จดจำระดับภูมิภาคและแสดงตัวตนบนเว็บได้โดยง่าย

ใครสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .it

บุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่อาศัยอยู่หรือเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในรัฐสมาชิก EU สามารถจดจะเบียนชื่อโดเมน .it ได้ บุคคลอื่นๆ ทั้งหมดสามารถใช้บริการทรัสตี้เพื่อจดทะเบียนโดเมน .it ได้

คุณสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีตัวอักษร (a-z) ตัวเลข (0-9) และขีด (-) ชื่อโดเมนไม่สามารถเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยขีด และไม่สามารพเริ่มต้นด้วย "xn--" ความยาวชื่อโดเมนจะต้องอยู่ระหว่างสามและ 63 ตัวอักษร

ในการจดทะเบียนชื่อโดเมน .it

 1. ที่หน้าเพจหลักของเรา ในฟิลด์ ค้นหาชื่อโดเมน ให้ใส่ชื่อโดเมน
 2. เลือก .it จากรายการ
 3. คลิก ค้นหา แล้วไปยังหน้าจอต่างๆ เพื่อทำการซื้อให้เสร็จสิ้น
  • หากประเทศที่เกิดของคุณคืออิตาลี คุณต้องใส่ รหัสทางการเงินของผู้จดทะเบียน
  • หากประเทศของคุณอยู่ในสหภาพยุโรป คุณต้องใส่ เลขที่เอกสารอัตลักษณ์ หรือตัวเลขที่แสดงอยู่บนแบบฟอร์มบัตรประชาชนของทางราชการ
  • หากคุณไม่เข้าเกณฑ์ข้อกำหนดด้านที่อยู่อาศัย เราจะเรียกเก็บค่าบริการทรัสตี้จำนวน $19.99 ต่อปีจากคุณโดยอัตโนมัติ ทรัสตี้จะช่วยให้คุณเข้าเกณฑ์ข้อกำหนดด้านที่อยู่อาศัยและเป็นผู้ให้บริการภายนอก หากบางคนติดต่อทรัสตี้ด้วยปัญหาเกี่ยวกับชื่อโดเมนของคุณ ทรัสตี้จะติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อคุณ

   เมื่อมีการนำบริการทรัสตี้ของเรามาใช้เพื่อการจดทะเบียนโดเมน .it บริการทรัสตี้จะตรวจทานคำขอการจดทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมงของการซื้อ ผู้ให้บริการทำเช่นนี้เพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า และลดจำนวนข้อพิพาทหรือปัญหาทางกฎหมาย

   หากการขอจดทะเบียนได้รับอนุมัติ ชื่อโดเมนจะทำการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้น แต่หากการขอจดทะเบียนถูกปฏิเสธ ชื่อโดเมนจะไม่ถูกจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะถูกคืนเงินให้

ผู้รับคำขอจดทะเบียนใดที่ควบคุมชื่อโดเมน .it

Registro.it คือรายการทะเบียนของชื่อโดเมน .it

ฉันสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .it ได้นานเท่าใด

ระยะเวลาการจดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน .it ที่สั้นที่สุดและนานที่สุดคือหนึ่งปี

เมื่อใดที่ชื่อโดเมน .it จะต่ออายุ

คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมน .it ของคุณภายในหกเดือนของวันที่หมดอายุ อย่างไรก็ตาม คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมน ก่อน วันหมดอายุ วันที่การต่ออายุจะขึ้นอยู่กับคุณจะต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง เราจะทำการต่ออายุอัตโนมัติในวันแรกของเดือนก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน

หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุใหม่อีกในวันที่ 10 ของเดือน และอีกครั้งในวันที่ 20 ของเดือน หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนกลับคืน และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .it ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 กันยายน สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 20 กันยายน

ฉันสามารถถ่ายโอนชื่อโดเมน .it มายังบัญชีที่ฉันมีอยู่กับคุณได้หรือไม่

ขณะนี้ เราไม่รองรับการถ่ายโอนชื่อโดเมน .it มายังเรา

ฉันจะถ่ายโอนชื่อโดเมน .it จากคุณไปยังนายทะเบียนอื่นได้อย่างไร

ในการถ่ายโอนชื่อโดเมน .it ของคุณไปยังนายทะเบียนรายอื่น ให้ติดต่อทีมการสนับสนุนของเราเพื่อขอรหัสอนุมัติ

ฉันสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวและการปกป้องไปยังชื่อโดเมน .it หรือไม่

ไม่ การลงทะเบียนส่วนตัวและการลงทะเบียนแบบปลอดภัยของ Domains By Proxy ไม่มีให้ใช้สำหรับชื่อโดเมน .it ในขณะนี้

ฉันสามารถจองชื่อโดเมน .it ที่ถูกจดทะเบียนแล้วหรือไม่

ไม่ เราไม่สนับสนุนการจองชื่อโดเมน .it ที่ถูกจดทะเบียนแล้วในขณะนี้

ฉันสามารถย้ายชื่อโดเมน .it ไปยังบัญชีอื่นกับคุณได้หรือไม่

ไม่ ขณะนี้เราไม่สนับสนุนการย้ายชื่อโดเมน .it จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

ฉันสามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสำหรับชื่อโดเมน .it ได้หรือไม่

ติดต่อทีมการสนับสนุนของเราเพื่ออัพเดทข้อมูลติดต่อผู้จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน .it ของคุณ

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้ในโปรแกรมบริหารโดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน

มีข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับชื่อโดเมน .it ของฉันหรือไม่

ใช่ ชื่อโดเมน .it ทั้งหมดจะต้องมีเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดเมนสองเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่คุณจะจดทะเบียนหรืออัพเดทชื่อโดเมน คุณต้องใส่เฉพาะเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นในไฟล์โซน นอกจากนั้น ที่อยู่ IP ทั้งหมดในเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องเป็นที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกัน

หากคุณต้องการจะจดทะเบียนชื่อโดเมน .it กับเรา และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะจัดการกระบวนการนี้ให้แก่คุณ

หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณต้องกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนหรืออัพเดทชื่อโดเมน คุณยังต้องทำให้แน่ใจว่าได้แก้ปัญหาเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก่อนจะกำหนดให้แก่ชื่อโดเมนในระบบของเราเช่นกัน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจยืนยัน DNS เพื่อทำให้แน่ใจว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้แก้ไขอย่างถูกต้อง หากคุณไม่มีโปรแกรมตรวจยืนยัน DNS ที่ต้องการ คุณสามารถใช้โปรแกรมค้นหาใดๆ เพื่อหาโปรแกรมชนิดนี้ได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจดทะเบียน coolexample.com.it และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ ns1.coolexample.it และ ns2.coolexample.it คุณต้องใส่เนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในไฟล์โซนของชื่อโดเมนของคุณ

หลังจากที่คุณกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณและจดทะเบียนหรืออัพเดทชื่อโดเมนแล้ว ให้ใช้ขั้นตอนใน เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ เพื่อกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ในระบบของเรา จากนั้นผู้รับจดทะเบีน Registro.it ต้องอนุมัติหรือปฏิเสธชื่อโดเมน ซึ่งอาจใช้เวลานานถึงห้าวันทำการ

นโยบายการคืนเงินสำหรับชื่อโดเมน .it คืออะไร

เราไม่สนับสนุนการคืนเงินเมื่อมีการยกเลิกสำหรับโดเมน .it ในเวลานี้ (การจดทะเบียน, การต่ออายุอัตโนมัติ และการต่ออายุเอง)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ