ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Builder วิธีใช้

Join a live GoDaddy webinar

Join us as we demonstrate how to use Websites + Marketing to build a website, send marketing emails and manage subscribers, and set up an online store. We offer multiple webinars every week.

Sign up for a GoDaddy webinar

You’ll be prompted to sign in to your account if you aren’t already, so we know where to send the email invite. The invite contains all the details you need to attend.

How-To video courses

If you happen to miss a webinar, never fear. We have video courses that walk you step-by-step through the entire process. Or read these guided series of articles to help you set up and publish your website.

Thumbnail to the Build Your Own Website how-to video course.
Build your own website: Turn your idea into the online masterpiece of your dreams.

Thumbnail to the Add an Online Store how-to video course.
Add an online store to your website: Ready to build your online sales empire? We’ll show you how.

Thumbnail to the Getting started with email marketing how-to video course.
Getting started with email marketing: Kick start your email marketing. We’ll cover email design and content creation, and introduce you to your email editor inside Websites + Marketing.

More info